logo_trans_hvit_roboto

Snakk mindre om det – et kurs i bekymringsmestring

Bekymrer du deg for ting som kanskje kan komme til å skje i fremtiden? Er du overdrevent opptatt av å ha kontroll på dem du er glad i, av frykt for at noe skal skje med dem? Bekymrer du deg for å bli syk, miste jobben, eller ikke å prestere godt nok? Ønsker du å bekymre deg mindre og er villig til å endre måten du tenker på? Da kan kurset «Snakk mindre om det» være noe for deg.

Kanskje har du erfaring med at det å snakke om bekymringene dine med familie, venner, eller en terapeut, hjelper der og da – men har det gjort at du bekymrer deg mindre i hverdagen? På kurset tilbyr vi deg en ny måte å håndtere bekymringene dine på. Vi vil også kartlegge hva det er du gjør som opprettholder bekymringene dine og hjelpe deg til å gjøre andre valg.  

Kurset bygger på metakognitiv teori som har vist god effekt på tendensen til overdreven bekymring. 

Før kurset må du ha en samtale hos en av kursholderne. I samtalen vil vi kartlegge hva du bekymrer deg for, hva du gjør nå når du bekymrer deg og hvilke konsekvenser det å bekymre seg har for deg. Kartleggingssamtalen vil hjelpe deg til å øke din bevissthet rundt hva du gjør nå som ikke har en gunstig virkning på deg, og styrke din endringsmotivasjon. 

Kurset går over 6 ganger. Hver kursgang varer 60 minutter. Det er max. 6 deltagere på hvert kurs. 

Kursdatoer: 

TORSDAG 15. august, kl. 09-10. Kurset går hver torsdag i 5 uker til samme tid. 

Det blir en oppfølgingssamtale i gruppe torsdag 26.9. (Dette er siste kursgang). 

PRIS FOR HELE KURSET: Kr. 3500 . 

Kartleggingssamtale (45 minutter) før kurs koster kr. 1250.